Giới Thiệu

English

Học từ vừng, các câu giao tiếp, ngữ pháp, không dịch English sang tiếng Việt. Học xong tất cả ngữ pháp English để lên thpt thì chỉ đọc và viết English.

  1. Nghe và nói từ vựng
  2. Giao tiếp
  3. Ngữ pháp
  4. Đọc hiểu (ít)
  5. Viết (ít)