English 3

Học sinh và giáo viên (hoặc phụ huynh) xem video, nghe và phát âm lại, liên tục theo video, học sinh và giáo viên cùng phát âm. Giáo viên không cần giải nghĩa đây là gì, không dịch sang tiếng Việt. Hạn chế sử dụng đến mức không sử dụng tiếng Việt trong tiết học. Từ vựng hành động giáo viên có thể thông qua cử chỉ hành động để học sinh hiểu thêm về từ đó. Một tiết học gồm:

  1. Xem video Vocabulary và phát âm từ vựng
  2. Xem video Story and Song và phát âm từng câu

Vocabulary

Story and Song